Varigt vægttab

Er du træt af din vægt, dine indgroede dårlige vaner,

og ønsker du et varigt vægttab?


Du får motivation og støtte til at skabe det liv, du drømmer om. Du sætter kursen og bestemmer tempoet. Oftest er det hensigtsmæssigt, at vi tager udgangspunkt i hele dit liv. De bedste resultater opnås ved at være helhedsorienteret. Det vil sige, at vi både kigger på dine vaner i forhold til kost, motion og søvn. Vi kigger på samspillet mellem krop, følelser og tanker, samt betydningen af disse for din sundhed.

Hos mig får du ikke bare professionel kostvejledning, men også coaching i forhold til at nå dit mål.

For at skabe forandring er vi nødt til også at arbejde med de mere psykologiske mekanismer, der kan drille når du skal omlægge din livsstil. Dette betyder at kost og selve snakken om mad i nogles tilfælde vil fylde meget lidt. Sagt på en anden måde, så nytter det ikke at lave konkrete kostplaner, hvis ikke vi først får "omprogrammeret" vores mindset til at kunne integrere og følge disse planer.

Er du klar til at sætte en ny kurs i dit liv?

En personlig konsultation hos mig er en professionel og udfordrende samtale, der med garanti vil give dig sundere (kost)vaner, mere motivation, større selvindsigt og egenomsorg.

Personlig coaching er for dig, der typisk godt ved, hvad du bør gøre, men ikke formår at føre det ud i livet.

Emner der typisk indgår i et personligt forløb

Ved den indledende vejledning danner jeg mig et overblik over dine kostvaner og din livsstil, samt hjælper dig til at fastsætte mål for det ønskede vægttab. Sammen ligger vi en plan for det videre forløb, og efter behov udarbejdes en individuel kost- og motionsplan. Varighed ca. 1 ½ time.

Opfølgende vejledning sker oftest efter 3 uger. Her vil vi snakke om, hvordan det er gået siden sidst og evt. justere din plan, samt sætte nye delmål. Varighed ca. 30 - 60 min. Derefter vil der være opfølgende vejledning med ca. 3-4 ugers mellemrum så længe du har behov for det. Det kan også være der skal gå længere tid imellem, det aftaler vi fra gang til gang.

 • Afklaring af dit konkrete mål
 • Udarbejdelse af delmål, der sikrer commitment
 • Dine personlige forhindringer
 • Værdiafklaring, der støtter dig i at prioritere dit mål
 • Spisemønstre
 • Løbende rådgivning i kostprincipper
 • Udformning af kost og motionsplaner
 • Mætheds- og sultregulering
 • Blodsukkerregulering
 • Kropsanalyse, måling og vejning på bioimpedansvægt
 • Selvværd og evt. selvsaboterende mønstre
 • Identitetsforandringer under vægttab
 • Omgivelsernes reaktioner på et vægttab

Mange års erfaring har vist mig, at succesfuld livsstilsændring kræver tid og grundighed. Mine opfølgende vejledninger har derfor indledningsvis ofte en varighed af 45-60 minutter.

Vejledninger foregår som udgangspunkt på mit kontor i Aalborg eller online (fx via Teams eller Zoom). Ved særlige behov kan der laves aftale om vejledning på anden vis.

Priser pr. 1. maj 2023:


Vægttab

Der afsættes 1½ - 2 timer til den første konsultation, og herefter typisk ½-1 time til opfølgende konsultationer. Ved første konsultation vurderer jeg dit behov for opfølgninger, og sammen aftaler vi dit videre forløb.


Første konsultation (1½ - 2 timers varighed) inkl. grundig analyse og vejledning om kost- og livsstilsvaner, fordøjelse, søvn og evt. stressfaktorer. Ved ønske og relevans foretages vejning, måling og kropsanalyse (fedt%, muskelmasse, væske, basalstofskifte). Udarbejdelse af individuel plan og målsætning, samt udlevering af relevant materiale og opskrifter. 1550 kr.
Opfølgende konsultation (ca. 60 minutter) 1000 kr.
Opfølgende konsultation (ca. 45 minutter) 750 kr.
Opfølgende konsultation (ca. 30 - 35 minutter) 550 kr.
Vejning / kort opfølgning (ca. 15 minutter) 300 kr.
Klippekort: 4 x 30 min. opfølgning
(spar 10%)
1980 kr.
Klippekort: 8 x 30 min. opfølgning
(spar 12%)
3870 kr.
Klippekort: 12 x 30 min. opfølgning
(spar 15%)
5600 kr.

 

 

Sygeforsikringen ”danmark” yder tilskud til konsultationer hos privatpraktiserende, autoriserede kliniske diætister. Læs mere om ”danmark”s takster til kliniske diætister her.Mange private sundhedsforsikringer giver i dag også tilskud til behandling ved klinisk diætist, så vær opmærksom på om du eller din ægtefælle har en sådan forsikring. Blandt disse er: Danica, Dansk Sundhedssikring, Mølholm, Skandia, Codan, PFA, Topdanmark mfl.


Betalings- og afbudsbetingelser

Der afregnes efter hver konsultation via MobilePay eller bankoverførsel.
Vægttabspakker kan efter aftale betales i rater.

Der gives 10% rabat til studerende og arbejdsledige.

OBS! Afbud skal venligst ske hurtigst muligt og senest 48 timer før din aftalte konsultation på mail info@lonerosenkilde.dk eller tlf. 25300279 (ved telefonsvarer, så indtal navn, telefonnummer og den tid du ønsker at aflyse). Dette giver mulighed for, at tiden kan nå at blive afsat til en anden. Ved afbud senere end 48 timer før, faktureres det halve honorar. Ved udeblivelse uden afbud faktureres det fulde honorar.

Allerede købte konsultationer tilbagebetales ikke og kan ikke overdrages.