Personlig kostvejledning og diætbehandling


Som autoriseret klinisk diætist tilbyder jeg personlig vejledning til børn, unge og voksne inden for mange områder, ex hjertekarsygdom, forhøjet kolesterol, diabetes, undervægt, børneernæring og sportsernæring.

Ud fra dine ønsker og behov tilrettelægger vi et forløb, der passer til dig.

Et individuelt forløb vil typisk indeholde:

  • Kropsanalyse og måling af vægt
  • Beregning af energibehov
  • Samtale med udgangspunkt i din hverdag, mål, ønsker, behov og ressourcer
  • Vejledning i relation til den aktuelle diæt
  • Coaching i relation til ex forhindringer og ”bump” på vejen
  • Udarbejdelse af individuel kost- og motionsplan, samt tilpasning ved behov
  • Opfølgninger med masser af inspiration

Ved den indledende vejledning danner jeg mig et overblik over dine kostvaner og din livsstil, samt hjælper dig til at fastsætte personlige mål for den ønskede kost- og/eller livsstilsændring. Sammen ligger vi en plan for det videre forløb, og efter behov udarbejdes en individuel kost- og motionsplan. Varighed ca. 1 ½ time.

Opfølgende vejledning sker oftest efter 3 uger. Her vil vi snakke om, hvordan det er gået siden sidst og evt. justere din plan, samt sætte nye delmål. Varighed ca. 30 - 60 min.
Derefter vil der være opfølgende vejledning med ca. 3-4 ugers mellemrum så længe du har behov for det. Det kan også være der skal gå længere tid imellem, det aftaler vi fra gang til gang.

Book tid til en samtale og få hjælp til et sundere liv og en hverdag med balance og velvære.

Priser pr. 1. januar 2017:


Kostvejledning og diætbehandling

Der afsættes 1½ time til den første konsultation, og herefter typisk ½-1 time til opfølgende konsultationer. Ved første konsultation vurderer jeg dit behov for opfølgninger, og sammen aftaler vi dit videre forløb.


Første konsultation (ca. 1½ times varighed) inkl. Kropsanalyse (fedt%, muskelmasse, væske, basalstofskifte m.v.), vejning, målafklaring, vejledning i relation til optimering af kost og livsstil, relevant materiale og opskrifter og individuel kost- og motionsplan
*Ved samtidigt køb af opfølgende konsultation af 60 min. varighed sparer du 299 kr)
1199 kr.
*900 kr.
Opfølgende konsultation (ca. 60 minutter) 799 kr.
Opfølgende konsultation (ca. 30 minutter) 399 kr.

 

 

Sygeforsikringen ”danmark” yder tilskud til konsultationer hos privatpraktiserende, autoriserede kliniske diætister. Læs mere om ”danmark”s takster til kliniske diætister her.Mange private sundhedsforsikringer giver i dag også tilskud til behandling ved klinisk diætist, så vær opmærksom på om du eller din ægtefælle har en sådan forsikring. Blandt disse er: Danica, Pensam, Dansk Sundhedssikring, Mølholm, Skandia, Codan, PFA mfl.


Betalings- og afbudsbetingelser

Der afregnes efter hver konsultation via Swipp eller bankoverførsel.
Vægttabspakker kan efter aftale betales i rater.

Der gives 10% rabat til studerende og arbejdsledige.

Afbud skal venligst ske senest 24 timer før din aftalte konsultation på mail info@lonerosenkilde.dk eller tlf. 25300279 (ved telefonsvarer, så indtal navn, telefonnummer og den tid du ønsker at aflyse). Ved afbud senere end 24 timer før, faktureres det halve honorar. Ved udeblivelse uden afbud faktureres det fulde honorar.

Allerede købte konsultationer tilbagebetales ikke og kan ikke overdrages.