Varigt vægttab

Er du træt af din vægt, dine indgroede dårlige vaner,

og ønsker du et varigt vægttab?


Du får motivation og støtte til at skabe det liv, du drømmer om. Du sætter kursen og bestemmer tempoet. Oftest er det hensigtsmæssigt, at vi tager udgangspunkt i hele dit liv. De bedste resultater opnås ved at være helhedsorienteret. Det vil sige, at vi både kigger på dine vaner i forhold til kost, motion og søvn. Vi kigger på samspillet mellem krop, følelser og tanker, samt betydningen af disse for din sundhed.

Hos mig får du ikke bare professionel kostvejledning, men også coaching i forhold til at nå dit mål.

For at skabe forandring er vi nødt til også at arbejde med de mere psykologiske mekanismer, der kan drille når du skal omlægge din livsstil. Dette betyder at kost og selve snakken om mad i nogles tilfælde vil fylde meget lidt. Sagt på en anden måde, så nytter det ikke at lave konkrete kostplaner, hvis ikke vi først får "omprogrammeret" vores mindset til at kunne integrere og følge disse planer.

 

Er du klar til at sætte en ny kurs i dit liv?

En personlig konsultation hos mig er en professionel og udfordrende samtale, der med garanti vil give dig sundere (kost)vaner, mere motivation, større selvindsigt og egenomsorg. 

Personlig coaching er for dig, der typisk godt ved, hvad du bør gøre, men ikke formår at føre det ud i livet.

 

 

Emner der typisk indgår i et personligt forløb

Ved den indledende vejledning danner jeg mig et overblik over dine kostvaner og din livsstil, samt hjælper dig til at fastsætte mål for det ønskede vægttab. Sammen ligger vi en plan for det videre forløb, og efter behov udarbejdes en individuel kost- og motionsplan. Varighed ca. 1 ½ time.

Opfølgende vejledning sker oftest efter 3 uger. Her vil vi snakke om, hvordan det er gået siden sidst og evt. justere din plan, samt sætte nye delmål. Varighed ca. 30 - 60 min. Derefter vil der være opfølgende vejledning med ca. 3-4 ugers mellemrum så længe du har behov for det. Det kan også være der skal gå længere tid imellem, det aftaler vi fra gang til gang.

 • Afklaring af dit konkrete mål
 • Udarbejdelse af delmål, der sikrer commitment
 • Dine personlige forhindringer
 • Værdiafklaring, der støtter dig i at prioritere dit mål
 • Spisemønstre
 • Løbende rådgivning i kostprincipper
 • Udformning af kost og motionsplaner
 • Mætheds- og sultregulering
 • Blodsukkerregulering
 • Kropsanalyse, måling og vejning på bioimpedansvægt
 • Selvværd og evt. selvsaboterende mønstre
 • Identitetsforandringer under vægttab
 • Omgivelsernes reaktioner på et vægttab

Mange års erfaring har vist mig, at succesfuld livsstilsændring kræver tid og grundighed. Mine vejledninger har derfor en gennemsnitligt varighed af 60 minutter.

Som udgangspunkt foregår mine vejledninger på mit kontor i Aalborg, men kan også foregå via Skype (et gratis program til videoopkald via computeren, som kan hentes her Skype)

Priser pr. 15. januar 2021:


Vægttab

Der afsættes 1½ - 2 timer til den første konsultation, og herefter typisk ½-1 time til opfølgende konsultationer. Ved første konsultation vurderer jeg dit behov for opfølgninger, og sammen aftaler vi dit videre forløb.


Første konsultation (1½ - 2 timers varighed) inkl. Kropsanalyse (fedt%, muskelmasse, væske, basalstofskifte m.v.), vejning, taljemål, målafklaring, vejledning i relation til optimering af kost og livsstil, relevant materiale og opskrifter. Inkl. personlig plan/kostplan. 1500 kr.
Opfølgende konsultation (ca. 60 minutter) 850 kr.
Opfølgende konsultation (ca. 45 minutter) 645 kr.
Opfølgende konsultation (ca. 30 -35 minutter) 500 kr.
Vejning (ca. 15 minutter) 300 kr.
Personlig kostplan 399 kr.
Klippekort: 5 x 30 min. opfølgning
(Du sparer 400 kr.)
2100 kr.

Vægttabspakker


Start pakke: 1. konsultation + individuelt dagskostforslag og motionsplan + 3 opfølgende samtaler af 30 min. sætter den rette kurs mod din nye livsstil.
(Du sparer 350 kr.)
2700 kr.
Basis pakke: 1. konsultation + individuelt dagskostforslag og motionsplan + 6 opfølgende samtaler af 30 min. kan være det der skal til for at du kommer godt igang med din nye livsstil.
(Du sparer 750 kr.)
3800 kr.
Udvidet pakke: 1. konsultation + individuelt dagskostforslag og motionsplan + 9 opfølgende samtaler af 30 min. giver mulighed for at gå i dybden og sikrer tid til at implementere din nye livsstil.
(Du sparer 1051 kr.)
4999 kr.

 

 

Sygeforsikringen ”danmark” yder tilskud til konsultationer hos privatpraktiserende, autoriserede kliniske diætister. Læs mere om ”danmark”s takster til kliniske diætister her.Mange private sundhedsforsikringer giver i dag også tilskud til behandling ved klinisk diætist, så vær opmærksom på om du eller din ægtefælle har en sådan forsikring. Blandt disse er: Danica, Dansk Sundhedssikring, Mølholm, Skandia, Codan, PFA, Topdanmark mfl.


Betalings- og afbudsbetingelser

Der afregnes efter hver konsultation via MobilePay eller bankoverførsel.
Vægttabspakker kan efter aftale betales i rater.

Der gives 10% rabat til studerende og arbejdsledige.

OBS! Afbud skal venligst ske senest 24 timer før din aftalte konsultation på mail info@lonerosenkilde.dk eller tlf. 25300279 (ved telefonsvarer, så indtal navn, telefonnummer og den tid du ønsker at aflyse). Ved afbud senere end 24 timer før, faktureres det halve honorar. Ved udeblivelse uden afbud faktureres det fulde honorar.

Allerede købte konsultationer tilbagebetales ikke og kan ikke overdrages.


Gebyr for diætbehandlingsforløb ved autoriseret klinisk diætist

Af hensyn til din sikkerhed for korrekt beskyttelse af dine personlige data, har Styrelsen for patientsikkerhed, oprettet en kontrolmyndighed, som kontrollerer behandlingsstederne, herunder privatpraktiserende kliniske diætister.

Der opkræves gebyr sv.t. 50 kr. ved opstart af et diætbehandlingsforløb.

Gebyret opkræves på baggrund af behandlingsstedets registrering hos Styrelsen for Patientsikkerhed og de udgifter der er forbundet med tilsyns- og registreringsordningen i henhold til Bekendtgørelse nr. 1405 fra 01-12-2017.